Donación

Col·lecció METRO

Col·lecció Metro

(El que queda) després d’Occident

_______________________

Aquesta col·lecció dóna cabuda a tota mena d’estudis sobre el passat espanyol, i europeu i occidental per extensió, que contribueixen a historitzar la seva doble condició de metròpoli imperial en declivi i d’estat nacional en construcció.

Partim del declivi relatiu de l’estat nacional com unitat política a l’era de la globalització per interessar-nos per Espanya com un cas extrem de dificultat a l’hora de construir una identitat nacional legítima a escala territorial. A partir d’aquí, ens interessen tot tipus d’enfocaments històrics que contribueixin a una millor comprensió del passat espanyol com a nació, estat, societat o cultura al llarg de la modernitat, allunyant-se de llocs comuns i consensos establerts sobre el que es coneix com Història d’Espanya.

Parlem de després d’Espanya perquè un cop admesa la creixent pèrdua de centralitat d’Occident i de l’estat nacional a escala global, Espanya pot començar a ser abordada abans de res com una realitat del passat. I a partir d’aquesta historització és com millor pot finalment observar-se com un producte històric, superant les perspectives essencialistes que fonamenten la narració de la història nacional i, en ocasions, les dels seus alternatives territorials a escala regional.

La col·lecció es subtitula “després d’Occident” o d’Europa, ja que Espanya fa aquí les vegades de epítom de tota l’aspiració universalista i essencialista genuïnament occidental que ara sembla abocada a ser pensada històricament.

Per donar contingut a aquesta col·lecció busquem tot tipus d’obres que contribueixin a una reescriptura general de la història espanyola en la modernitat i en la seva inserció transnacional. També documents d’època i testimonis que abalisen les alternatives a la cultura política dominant en cada context històric de la modernitat espanyola, europea o occidental.

L’interès és per estudis sobre aspectes dels últims tres segles d’història espanyola, europea i occidental, amb un especial èmfasi en l’etapa més recent, que s’obre amb la transició a la democràcia postfranquista. També incloem una perspectiva general i antologies de textos que apropen a l’univers de cultures socials i polítiques correosas a la modernització i políticament radicals però marginades o descuidades per les grans narratives però que llancen una llum determinant per a la comprensió de les dinàmiques històriques dominants i les narracions oficials .

________________________

 

TÍTOLS

1. Noelia Adánez (ed.), El pueblo invisible. Para una historia de España desde abajo [El poble invisible. Per a una història d’Espanya des de baix]

2. François Godicheau (coord.), Democracia inocua. Lo que el posfranquismo ha hecho de nosotros [Democràcia innòcua. El que el postfranquisme ha fet de nosaltres]

3. Pablo Sánchez León, Abundancia y frustración. Por una historia conceptual de la economía en la modernidad latinoamericana [Abundància i frustració. Per una història conceptual de l’economia en la modernitat llatinoamericana]

4. Ariel Jerez y Pablo Sánchez León (eds.), Con la memoria de una República por venir. Conversaciones intergeneracionales sobre identidades antifranquistas y democracia [Amb la memòria d’una República per vindre. Converses intergeneracionals sobre identitats antifranquistes i democràcia]

5. Equipo CCR (coord.), Memoria de combate. (Auto)biografía oral de Miguel Romero “Moro” [Memòria de combat. (Auto)biografia oral de Miguel Romero “Moro”

6. Federico Ruiz de Lobera, Crónica de un reportero profano. Veintidós reportajes entre el campo y la ciudad [Crònica d’un reporter profà. Vint-i-dos reportatges entre el camp i la ciutat]

 

Novembre 2015

7. Eduardo Haro Ibars, Cultura y memoria “a la contra”. Artículos en Triunfo y Tiempo de Historia (1974-1985) [Cultura i memòria “a la contra”. Articles en Triunfo y Tiempo de Historia (1974-1985)]

Héloïse Nez

Democracia real

18.00
Nicolás Buckley

Los últimos guerrilleros del Ecuador

15.00
Enrique González de Andrés

1976, el año que vivimos peligrosamente

20.00
Vicent Bellver Loizaga

Hilos Rojinegros

18.00
Fidel Cordero

La historia en clave comunera

16.00
Pablo Sánchez León

Exterminables sin deliberación

Félix Santos

Cuadernos para el diálogo y la morada colectiva

20.00
Ramón Sender Barayón

Muerte en Zamora

17.00
Cecilia González y Aránzazu Sarría Buil (eds.)

Militancias radicales

16.00
Marcello Caprarella

Crónica de (una) capital en tránsito

14.00
Ariel Jerez y Emilio Silva (eds.)

Políticas de memoria y construcción de ciudadanía

14.00
Pablo Sánchez León

Abundancia y frustración

Cargando
Verified by ExactMetrics