Donación

PROJECTE D´EDICIÓ

pOST:mETRO:pOLIS

(El que queda) després de

________________________

Postmetropolis és un projecte d’edició de textos en xarxa (amb DOI) i llibres en paper (amb ISBN).

La producció editorial és sense ànim de lucre; forma part de les activitats de l’associació “Culturas Radicales [Cultures Radicals]. L’editorial es finança essencialment per donacions en xarxa al projecte editorial general que permeten mantenir i ampliar l’activitat a noves edicions de textos. L’editorial es situa en la xarxa i compta amb un sistema d’ingrés telemàtic de donacions. Tot i que les donacions són genèriques, per a la seva consideració pressupostària es vinculen amb la baixada concreta de cadascuna de les obres. Alguns textos es publiquen com llibres en paper amb preu de venda al públic, els quals es distribueixen per correu amb despeses d’enviament a part.

Els productes editorials són en castellà, però alguns d’ells se seleccionen per fer versions en anglès; tota la informació de la pàgina s’ofereix en castellà i en anglès, francès, català, gallec i euskera.

Postmetropolis justifica el seu nom com una forma de subratllar la creixent pèrdua de centralitat a escala mundial de la cultura occidental en general i europea en particular. Els processos de globalització econòmica i financera estan tenint un efecte també sobre la geopolítica de la cultura, la identitat civilitzatòria i la referencialitat epistemològica. D’acord Occident perd pes i posició en l’ordre global, les grans epistemes que han acompanyat la seva hegemonia econòmica, política i militar estan sent sotmeses a una crítica sense precedents que s’exposa a la llum els seus peus de plom ideològics i la seva forta contextualitat civilitzatòria i històrica. Bona part d’aquesta crítica procedeix d’un nou coneixement situat de fonament postcolonial, però aquest reclama ser complementat amb un distanciament crític procedent també de la pròpia metròpoli occidental en declivi.

S’obre doncs per a la història d’Occident un escenari postmetropolità, algunes de les derivacions culturals i intel·lectuals són les que l’editorial vol contribuir a rastrejar, analitzar i reflectir en la mesura que contribueixen a la consciència d’aquesta emergent condició postmetropolitana. El pas a postmetrópoli és un procés que ja de per si reclama ser estudiat com a fenomen històric, però té a més la virtut de reubicar de manera radical la mirada històrica sobre el coneixement de la realitat en el seu conjunt, ja que situa decisivament en el passat representacions i convencions que fins fa poc han vingut sent vistes com naturals, permanents i universals o universalitzables, confoses amb “allò humà”.

Un cop reubicades en el passat, historitzades, el que queda és essencialment un “després de”, que és la realitat cultural principal amb la qual convivim al segle XXI i les manifestacions més reflexives donen sentit a aquesta activitat editorial.

El terme postmetròpolis ha estat utilitzat ja anteriorment, destacant l’obra que porta aquest títol de l’urbanista radical nord-americà Ed Soja, qui se serveix d’ell per definir els canvis en les grans ciutats en l’era de la globalització. El significat que adquireix en aquesta empresa editorial és diferent i molt més englobador i ambiciós: amb ell es tracta de sintetitzar el conjunt de fenòmens que acompanyen la pèrdua d’estatus del Vell Continent en la geopolítica mundial, els quals afecten molt especialment als sabers experts i epistemes que han acompanyat l’hegemonia occidental, i que sustenten les Ciències Socials modernes. Al seu torn aquests només es comprenen adequadament per mitjà d’un tipus d’activitat intel·lectual que consisteix a “pensar històricament” el present i el futur.

__________________________

POSTMETROPOLIS s’estructura per mitjà d’una sèrie de col·leccions:

Col·lecció POST

Col·lecció METRO

Col·lecció POLIS

Col·lecció ANCESTROS

Col·lecció TRACES, de traduccions selectives a l’anglès d’alguns textos de les quatre col·leccions; y

SEL·LECCIÓ de Llibres en paper.

L’editorial arrenca amb 13 textos procedents Edicions Contratemps i reformatats, als quals es sumen altres 2 que es publiquen coincidint amb l’inici de l’activitat editorial.

_________________________________

Les col·leccions s’actualitzen presentant projectes de publicació enviats a l’adreça de correu de l’editorial. De moment no es contemplen avaluacions dels projectes, que són decidits per l’equip editorial en funció de criteris de coherència, esforç i oportunitat.

Els textos són editats pels membres de l’equip d’editors, que cobren pel seu treball en funció de les donacions i vendes de llibres en paper de cada projecte. L’editorial organitza també campanyes publicitàries a la xarxa coincidint amb les edicions de nous textos, que en principi es planegen amb una cadència d’una publicació nova per mes.

L’editorial ofereix uns drets d’autor del 20 per cent de l’obtingut per mitjà de donacions un cop satisfets els costos d’edició.

 

Verified by ExactMetrics