Colección POLIS

Colección POLIS

Colección Polis

(O que queda) despois da cidadanía

 _________________

Esta colección interésase por todo tipo de temas relacionados coa condición cidadá e os seus avatares no presente e o futuro dende unha perspectiva histórica. Tamén inclúe a xeito de contraste reflexións e imaxinacións efectuadas no pasado sobre as relacións entre cidadanía e clase social na modernidade.

A condición moderna de suxeito foi a dun cidadán que reclama dereitos e servizos por medio da mobilización colectiva e o goberno representativo.

Estamos non obstante a entrar nunha etapa histórica post-cidadá, na que mentres moitos estados nacionais son intervidos militar ou politicamente por instancias supranacionais, as condicións das garantías cidadás degrádanse en todas as partes ata diluírse en novas formas de suxeición xerárquicas e que rompen coa noción de igualdade ante a lei.

A escala social, no medio dun aumento da desigualdade sen precedentes e da creación de enormes bolsas de inmigrantes e desprazado sen dereitos estase a debuxar o contorno dunha nova identidade mesocrática transnacional que ten no consumo ostensible o seu sinal de comunidade de valores de clase media, insostibles ecolóxica e economicamente pero culturalmente viables. A política en xeral e a participación popular en particular gañan, non obstante, terreo como ferramentas fundamentais para a transformación institucional e das formas de produción e relación social.

Esta colección quere contribuír con obras a pensar historicamente este dobre proceso que pende sobre o mundo globalizado, así como sobre as súas derivacións e alternativas no marco dunha substitución da confrontación ideolóxica por unha linguaxe de conflito entre civilizacións que esconde unha situación de guerra civil a escala mundial.

Falamos de “despois da cidadanía” porque cada vez somos menos os cidadáns no mundo globalizado, e menos cidadáns os que o somos, pero a comprensión desta tendencia e as súas encrucilladas efectúase mellor se se pensa historicamente, como o que queda despois de situar en perspectiva histórica a igualdade e a desigualdade do mundo moderno. Tamén a inclusión e a exclusión, a tolerancia e o fanatismo, a biopolítica e o exterminio de minorías e disidencias, os dereitos humanos e a memoria da súa supresión, etc.

_________________

TÍTULOS

 

  1. Pablo Sánchez León, Maldita sea, Malcolm, no podemos traducir empowerment

 

  1. Jack London, Al sur de la Falla

 

  1. Immanuel Wallerstein, Lo burgués (y la burguesía) como concepto y como realidad

 

  1. Alessandro Pizzorno, Política absoluta, política sin límites

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.