Donación

Col·lecció POLIS

Col·lecció Polis

(El que queda) després de la ciutadania

__________________

Aquesta col·lecció s’interessa per tot tipus de temes relacionats amb la condició ciutadana i els seus avatars en el present i el futur des d’una perspectiva històrica. També inclou a manera de contrast reflexions i imaginacions efectuades en el passat sobre les relacions entre ciutadania i classe social a la modernitat.

La condició moderna de subjecte ha estat la d’un ciutadà que reclama drets i serveis per mitjà de la mobilització col·lectiva i el govern representatiu. Estem no obstant això entrant en una etapa històrica post-ciutadana, en la que mentre molts estats nacionals són intervinguts militar o políticament per instàncies supranacionals, les condicions de les garanties ciutadanes es degraden a tot arreu fins diluir-se en noves formes de subjecció jeràrquiques i que trenquen amb la noció d’igualtat davant la llei.

A escala social, enmig d’un augment de la desigualtat sense precedents i de la creació d’enormes bosses d’immigrants i desplaçats sense drets s’està dibuixant el contorn d’una nova identitat mesocràtica transnacional que té en el consum ostensible el seu senyal de comunitat de valors de classe mitjana, insostenibles ecològica i econòmicament però culturalment viables. La política en general i la participació popular en particular guanyen, però, terreny com a eines fonamentals per a la transformació institucional i de les formes de producció i relació social.

Aquesta col·lecció vol contribuir amb obres a pensar històricament aquest doble procés que plana sobre el món globalitzat, així com sobre les seves derivacions i alternatives en el marc d’una substitució de la confrontació ideològica per un llenguatge de conflicte entre civilitzacions que amaga una situació de guerra civil a escala mundial.

Parlem de “després de la ciutadania” perquè cada vegada som menys els ciutadans en el món globalitzat, i menys ciutadans els que ho som, però la comprensió d’aquesta tendència i les seves cruïlles s’efectua millor si es pensa històricament, com el que queda després d’haver situat en perspectiva històrica la igualtat i la desigualtat del món modern. També la inclusió i l’exclusió, la tolerància i el fanatisme, la biopolítica i l’extermini de minories i dissidències, els drets humans i la memòria de la seva supressió, etc.

____________________

TÍTOLS

1. Pablo Sánchez León, Maldita sea, Malcolm, no podemos traducir empowerment [Maleit sigui, Malcolm, no podem traduir empowerment

2. Jack London, Al sur de la Falla [Al sud de La Falla]

3. Immanuel Wallerstein, Lo burgués (y la burguesía) como concepto y como realidad [Lo burgès (i la burgesia) com a concepte i com a realitat]

4. Alessandro Pizzorno, Política absoluta, política sin límites [Política absoluta, política sense límits]

Verified by ExactMetrics